تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
En/Ar
 
جستجو:
مالکیت فکری و تجاری سازی
اختراعات دانشگاه اصفهان

ليست اختراعات ثبت شده با مالكيت دانشگاه اصفهان به شرح ذيل مي باشد.


 

رديف

مخترعين

عنوان اختراع

تاريخ و شماره ثبت اختراع

1

گيتي امتيازي

تجزيه ميكروبي مخترع

---------

2

مهدي كمالي

توليد نانوزئوليت A به عنوان سختي گير با استفاده از زئوليت طبيعي سديم الومينات

---------

3

زهراالسادات طبيبيان

زهرا خالصي

مهدي كمالي

سيده فاطمه رهنماي رهسپار

مهديه ياحقي

روش فيلتراسيون و انعقاد سازي با استفاده از امواد معدني موجود جهت بازيافت محلول آلكالين در شستشوي چربي

---------

4

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

تهيه زئوليت zsm-5 با نسبت هاي sioal2o2 متفاوت به عنوان پايه مورد استفاده در ساخت كاتاليزور يا نانو ذرات آلياژي p1snصديقه واعظي فر

مهدي كمالي

ساخت كاتاليزور p1sna1o2 با استفاده از آلومينيوم هيدروكسيد و منابع پلاتين و قلع به روش تلفيح

---------

6

صديقه واعظي فر

مهدي كمالي

ساخت كاتاليزور با نانو ذرات آليازي  p1sn بر پايه زئوليت y با استفاده از دو منبع قلع متفاوت

---------

7

مهدي كمالي

توليد نانوزئوليت A با استفاده از كلينوپتيلولايت و آلومينيوم سولفات

1387/03/09-17583

8

مهدي مومني شهركي

تكنيك مدل سازي دقيق بانور كددهي شده

1386/07/15-43114

9

ماندانا بهبهاني

داروي گياهي فوليكوژنيك ام .بي

1388/09/18-62272

10

دانشگاه اصفهان

شركت نفت و گاز پارس

گيتي امتيازي

تبديل MTBE به مواد ستوني و الكلي با استفاده از كاتاليزور به منظور آماده سازي آن براي

1389/03/03-64826

11

دانشگاه اصفهان

گيتي امتيازي

افروز السادات حسيني ابري

توليد نانوپارتيكل لاكاز مخترعان

1389/03/19-65091

12

دانشگاه اصفهان

گيتي امتيازي

افروز السادات حسيني ابري

توليد نانو پارتيكل لاكاز

1389/03/19-65091

13

دانشگاه اصفهان

عدنان غضنفري

حميد صالحي

دستگاه ارزيابي زمان واكنش صوتي

1391/02/13-74870

14

دانشگاه اصفهان

حميد صالحي

احسان عظيمي

مصطفي قبادي

دستگاه تحليل سينماتيك مخترع

1391/02/13-74872

15

دانشگاه اصفهان

ايرج نحوي

فرشاد درويشي

حميد زركش

خشك كردن انجمادي آنزيم ليپاز مخمر يا روويا ليپوليتيكا مخترعان

1391/02/02-74961

16

دانشگاه اصفهان

امين مهنام

سمانه بهتاج

سيما سلطاني

عينك واسط براي كمك به ناتواني حركتي مخترعان

1391/02/27-75073

17

دانشگاه اصفهان

محسن عسكر بيوكي

مجتبي نوجوان

عليرضا خورسندي

وسيله ي اندازه گيري پهناي تپ ليزر با دقت 0.1 ps

1391/04/12-75754

18

دانشگاه اصفهان

محسن عسكر بيوكي

مجتبي نوجوان

عليرضا خورسندي

ليزر هماهنگ سوم nd yag با استفاده از بلور  bbo به روش جمع بسامد

1391/04/12-75757

19

مرتضي حاجيان

عليرضا زنجاني جم

دانشگاه اصفهان

مهدي راستگو

بهينه سازي توليد پلي وينيل بوتيرال مناسب براي شيشه هاي ايمني و ساخت كامپوزيت هاي مربوطه با نانولوله هاي كربني براي ارتقاي خواص رزين

1391/10/30-78320

20

دانشگاه اصفهان

عباس المدرس

توليد سوخت زيستي اتانول از ساقه سورگوم شيرين

1392/02/03-79266

21

دانشگاه اصفهان

مريم نزاكت حسني

ميثم بيك

دستگاه سنجش كاركردهاي شناختي- حركتي

1392/02/79267

22

دانشگاه اصفهان

محسن خسروي بابادي

مجتبي مسعودي

ساخت دستگاه ترسيب شيميايي بخار آلي- فلزي با يك منبع حرارتي و حذف گاز حامل

1392/06/12-80434

23

دانشگاه اصفهان

امير حسين منجمي

سيد مهران پسته اي

محسن سردار زارچي

سيستم تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از تصوير برداري مادون قرمز

1392/06/25-80564

24

دانشگاه اصفهان

مهدي خزاعي

روشي سريع، ارزان و كارآمد جهت استخراج منابع ژنتيك (RNA)

1392/07/16-80779

25

دانشگاه اصفهان

محمد رضا عبدي

بابك شيراني بيدآبادي

حشمت جمالي

طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع مدر54 كيلوژول (UIPF1

1392/07/16-80780

26

دانشگاه اصفهان

ايرج نحوي

غلامرضا قزلباش

توليد اريتريتول (شيرين كننده فاقد انرژي) توسط يارووليژوليتيكا جدا شده از نمونه هاي محيطي ايران

1392/07/16-80781

27

دانشگاه اصفهان

غلامعلي قاسمي

حامد ارغواني

قوس سنج اولتراسوند در اندازه گيري زاويه قوس كمري

1392/10/09-81591

28

زهره حجتي نجف آبادي

دانشگاه اصفهان

مجيد متولي باشي نائيني

ايجاد استرپتومايسز كلاولي جروس ايركاس نوتركيب با قابليت توليد مقادير زياد آنتي بيوتيك كلاولانيك اسيد

1392/10/09-81599

29

دانشگاه اصفهان

زهره حجتي نجف آبادي

مجيد متولي باشي نائيني

ايجاد استرپتومايسز كلاولي جروس ايركاس نوتركيب با قابليت توليد مقادير زياد آنتي بيوتيك كلاولانيك اسيد

1392/10/09-81599

30

وحيد قانعي

محمد رضا عبدي

دانشگاه اصفهان

بابك شيراني

طراحي و ساخت دستگاه پلاسماي كانوني نوع فيليپوف با  انرژي 20 كيلوژول

1392/10/09-81600

31

دانشگاه اصفهان

وحدت عدلي 

فاطمه رفيع منزلت 

تهيه پوششهاي پلي يورتان خودرنگ پايه آبي به روش سبز

1392/10/28-81738

32

دانشگاه اصفهان

عباس المدرس

فرآيند تهيه شربت از ساقه هاي سورگوم شيرين

1392/12/06-82214

33

احسان بني اسدي

دانشگا ه اصفهان

راكتور خورشيدي جهت توليد هيدروژن و اكسيژن از تجزيه فوتوكاتاليزوري و الكتروشيميايي آب

1392/12/06-82217

34

علي نيكبخت نصر آبادي

حميد بهشتي

دانشگاه اصفهان

كمپرسور دوراني با نسبت تراكم بالا و بدون سوپاپ

1393/02/20-82832

35

داود بي ريا

آرزو رنجبر

دانشگاه اصفهان

فرايند زدايش رسوبات از مخازن ذخيره نفتي به روش زيستي

1393/04/02-83151

36

ابراهيم اسفندياري

محمد رضا سلحشور

شيوا روشن خواه

بتول هاشمي نبي

دانشگاه اصفهان

محمد مرداني

عرفان نقش

دستگاه تبديل كننده سلول بنيادي به سلول غضروفي توسط ميدان الكتريكي

1392/02/20-82833

37

سعيد قوامي صبوري

عليرضا خورسندي

دانشگاه اصفهان

توليد پالس نانو ثانيه اي ليزرNd:YAG  با روش نوسان ميرا

1393/04/02-83145

38

سعيد قوامي صبوري

عليرضا خورسندي

دانشگاه اصفهان

ليزرNd:YAG با بازتابندگي آينه خروجي متغير با استفاده از تداخل سنج پاد تشديدي حلقوي

1393/05/13-83465

39

حسن يزدانيان

امين مهنام

مهدي ادريسي

دانشگاه اصفهان

دستگاه قلب نگار مبتني بر امپدانس و راكتانس

1393/05/13-83467

40

دانشگاه اصفهان

حميد قاسمي جوجيلي

پيمان معلم

دستگاه كنترلر CNC با قابليت كاهش تنش هاي مكانيكي و اطمينان بالا

1393/05/13-83468

41

دانشگاه اصفهان

محسن صراف بيدآباد

دستگاه توليد نانوذرات و نانو ساختارها بوسيله تبخير ليزري

1393/06/01-83647

42

دانشگاه اصفهان

زهره حجتي نجف آبادي

افزايش تجمع رونوشت اينترفرون بتا در لاينCho dhfr- از طريق جهش در توالي CRID

1393/06/24-83816

43

دانشگاه اصفهان

كمال الدين مشتاقي منعم

داود بي ريا

يزدان پروين

دستگاه تصفيه شيرابه زباله بر پايه پيل سوختي ميكروبي هوا تنفس با غشا شني

1393/06/24-83812

44

دانشگاه اصفهان

امين تربتي

مجتبي محمديان كهل

محسن محبي نژاد

دستگاه دوخت منگنه خودكار چند سوزنه

1393/06/24-83819

45

دانشگاه اصفهان

زهره حجتي نجف آبادي

توليد زياد فاكتور نوتركيب VEGF-111b در رده هاي سلولي يوكاريوتي

1393/06/24-83821

46

دانشگاه اصفهان

محمد علي دوست محمدي

فاطمه رفيع منزلت

مرتضي حاجيان

ساخت پوشش هاي دو جزئي پلي  اكريلات- پلي يورتان پايه آبي و ساخت پلي ايزوسيانات به عنوان عامل پخت در دماي اتاق، در حضور كاتاليزور محيط دوستانه

1393/06/24-83817

47

دانشگاه اصفهان

مجيد متولي باشي نائيني

ساخت كيت تشخيصي جهش هاي شايع بتا تالاسمي بطور همزمان و هوشمند توسط تكنيك Real time PCR

1393/06/24-83467

48

دانشگاه اصفهان

محمد رضا يعقوبي نيا

مهدي حبيبي

سيد محمود حيدريه

كارت واسط تبديل كننده درگاه كنترلر فلاپي درايو (FDD) به پروتكل شبكه با امكان ذخيره سازي اطلاعات

1393/08/19-84212

49

دانشگاه اصفهان

محمد علي اسداللهي

اعظم جيحاني پور اصفهاني

اكرم زماني فروشاني

سيد وحيد نيك نژاد

گلنار ابطحي

توليد زانتان با استفاده از نشاسته ميوه درخت بلوط

1393/08/19-84210

50

دانشگاه اصفهان

ابراهيم افشاري

ناصر بهارلوهوره

مرطوب ساز غشايي همراه با فوم فلزي متخلخل مورد استفاده در پيل سوختي غشا پليمري

1393/08/19-84200

51

 دانشگاه اصفهان

محمدرضا يزدچي

غزل مقاره زاده

دستگاه بيلي روبين متر جلدي

1393/10/13-84671

 52

 دانشگاه اصفهان

محمد رضا يزدچي

مهدي نيرومند

عرفان نقش

 الكتروشوك(دفيبريلاتور) خارجي قلبي خودكار با امكان تشخيص بر خط قيبريلاسيون بطني

1393/10/13-84676

 53

 دانشگاه اصفهان

سهيلا رهگذر

طيبه اميريان

 كيت تشخيص آنژيوتانسيوژن احيا

1393/10/13-84673

54

دانشگاه اصفهان

امين محمدي

امين مهماندوست

 

شارژر و مولد الكتريكي حركتي همراه

1393/12/10-85165

 55

دانشگاه اصفهان

محسن صراف بيدآبادي

دستگاه اعمال پوشش گايد وايرهاي قلبي عروقي

1393/12/10-85166

 56

 دانشگاه اصفهان

محسن صراف بيدآبادي

دستگاه توليد كننده نانو ذرات پليمري به وسيله امواج صوتي فركانس بالا

1393/12/10-85163

 57

 دانشگاه اصفهان   

ايرج نحوي

حسين قنواتي

 توليد بيوديزل از مواد آلي پسماندهاي شهري بوسيله مخمر مولد چربي

1394/03/10-85822

58

 دانشگاه اصفهان،

سحر رشيد نديمي،

مهري حنطه زاده

ساخت ميكروباكتري قابل شار‌ژ (III)- واناديوم (III) با استفاده لوح فشرده طلا

1394/03/10-85833

 59

 دانشگاه اصفهان،

بهنام مستاجران گورتاي،

علي خليلي قوچان عتيق،

روح اله مهرآقا

 كلكتور ديش سهموي خورشيدي بهينه شده با استفاده از نانو تكنولوژي

1394/03/10-85836

 60

 دانشگاه اصفهان،

وحيد ذوالاكتاف،

زهرا آقا كوچكي فروشاني

 كمربند اتصال دويدن گروهي نابينايان

1394/04/21-86147

 61

 دانشگاه اصفهان،

مهري حنطه زاده،

سحر رشيد نديمي

 ساخت ميكروالكترود ارزان قيمت از لوح فشرده طلا به روش مته كردن

1394/04/21-85836

 62

 دانشگاه اصفهان،

محمد زارعي جلياني،

سحر رشيد نديمي،

سعيد اصغري ورزنه

 طراحي و ساخت منوسل باتري جرياني اكسايشي- كاهشي واناديوم با الكتروكاتاليزور كربن نانوتيوب

1394/03/19-85836

 63
 

دانشگاه اصفهان،

كيخسرو كريمي،

سيد وحيد نيك نژاد، 

محمد علي اسداللهي

 توليد بوتانل زيستي با استفاده از ميوه درخت بلوط به عنوان ماده خام

1394/06/15-86621

64
 

 دانشگاه اصفهان،

حامد رضائي،

حامد شهبازي

 خلبان خودكار هوشمند با معماري لايه اي مخصوص پهپاد

1394/06/29-86743

 65

 دانشگاه اصفهان،

زهره حجتي نجف آبادي

  فرايند اضافه نمودن توالي اينترون براي بهبود توليد فاكتور رشد نوتركيب VEGF111 مقاوم به پروتئازهاي درون سلولي در رده هاي سلولي يوكاريوتي

1394/06/09-86595 

 66
 

  دانشگاه اصفهان،

احمد گلي خوراسگاني  

 نانو قير پايدار پليمري به كمك نانو سيليس

1394/10/24-87456

 67

 دانشگاه اصفهان،

مهدي حبيبي،

محمدرضا يعقوبي نيا

  دستگاه عرض سنج با استفاده از شبكه دوربين هاي تصويري و نورپردازي ليزري با قابليت كاليبراسيون خودكار

1395/01/14-88301

68
 

 دانشگاه اصفهان،

مجيد محمدبيگي

مريم حاج رسوليها

 طراحي و ساخت دستگاه بيلي روبين متر غيرتهاجمي

1395/01/14-88308
 

 69

 دانشگاه اصفهان،

رضا طاهري تهراني،

مجيد وفادار اصفهاني

مهدي كمالي 

 آبياري زيرسطحي عمودي

 1395/01/14-88304

 70

دانشگاه اصفهان،

داود بي ريا  

حامد ملكيان،

 فرايند استخراج پلاتين از كاتاليست هاي مستعمل صنعت نفت

  1395/03/31-89063

 71

دانشگاه اصفهان،

سيد ميلاد صفار سجادي،

غلامعلي كوهمره،

 سنتز كوپليمر تيوفني با قابليت كاربرد در نانو لايه هاي فعال مورد استفاده در سلول هاي خورشيدي پليمري به منظور بهبود عملكرد آنها و روش تصوير برداري از لايه هاي سلول هاي خورشيدي به صورت پلكاني

 1395/03/29-89021
 

72
 

دانشگاه اصفهان،

فرشاد خادميان زاده،

سميراء اسيري،

پيمان معلم ،

امير حسن منجمي،

 ساخت ربات كروي هوشمند با دو درجه آزادي

  1395/03/29-89011

 73

 دانشگاه اصفهان،

عباس هاشمي،

تورج توكلي

مسعود حكيم داود

 تبديل اسلج هاي پالايشگاهي و اسيدي به هيدروكربن، روغن رابر (لاستيك) سبك و سنگين، قير و اسيد سولفوريك و اسيد كلريدريك و گوگرد

1395/03/29-89016
 

 74

 دانشگاه اصفهان،  

محسن خسروي،

سيد محمد جعفري

 كربن سخت مزو متخلخل ميكرو دانه به عنوان ماده فعال اندي باتري يون ليتيوم

1395/05/13-89477
 

 75

دانشگاه اصفهان، 

مهرناز كيهان فر،

سعيد تائبي، 

 ساخت كيت تشخيصي قابل حمل آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B براساس روش الايزا با كمك گلوكومتر

 1395/05/19-89550

76
 

 دانشگاه اصفهان،

 جواد راستي،

نرگس حقيقتي بروجني،

عرفان افقري

 كمربند هشدار تعادل براي توانبخشي كودكان مبتلا به فلج مغزي

 1395/05/13-89504

77
 

 دانشگاه اصفهان،

شهرزاد عباسي بهارانچي،

مجيد محمد بيگي، 

فاطمه ابناوري

 تقويت تمييز شنيداري با استفاده از صفحه ارتعاشي محرك حس لامسه

1395/04/01-89104
 

 78

دانشگاه اصفهان، 

محمد حق پناه  

 محافظ هوشمند پشتي صندلي خودرو

1395/08/01-90184
 

79
 

 دانشگاه اصفهان، 

مهدي حاج محمدي حسين آبادي،

نيما جمشيدي  

 تشك هوشمند هواي فشرده كاهنده فشار از طريق حركت بدن

1395/08/03-90245
 

80
 

 دانشگاه اصفهان،

روح اله نوروزي باغكمه،

حامد شهبازي  

 فوتبال متر بي سيم حركتي جهت تحليل فعاليت هاي بازيكن فوتبال در زمين بازي

1395/08/04-90262
 

81
 

 دانشگاه اصفهان، 

مرتضي محسني،

امير حسين شاه پوري،

رضا خودسياني،

بهنام مستاجران گورتاني،

مجتبي هادي  

 ساخت كلكتور خورشيدي حرارتي سهموي نقطه اي با سيستم ردياب سمتي ارتفاعي

 1395/08/04-90265

 82

 دانشگاه اصفهان،

حسين بمانا،

سحر رشيد نديمي  

 رآكتور فتوالكتروشيميايي توليد هيدروژن بر پايه فتوآندNiO/?- Fe2O3

1395/08/04-90271
 

83
 

 دانشگاه اصفهان، 

حسين خلفي،

علي محمد پورصالح،

ايرج جباري،

فرشاد قاسمي 

 فرآيند شتاب باريكه الكتروني در شتاب دهنده گوي ترون

1395/08/08-90283
 

 84

دانشگاه اصفهان، 
پروين سليمي جزي،

ابوالقاسم اسماعيلي،

 جداسازي و برداشت كلوني هاي سلولي با كمك نيروي مغناطيسي (آهنربا)

1395/11/10-91161

 85

 دانشگاه اصفهان،

مرجان فقيه،

بهزاد ميرزائيان دهكردي،

حميدرضا كوفيگر  

 رديابي مقاوم نقطه بيشينه توان صفحات فتوولتائيك با نوسانات ولتاژ خروجي پايين و بازدهي بالا در شرايط جوي مختلف بدون نياز به سنسور تابش

1395/11/11-91194

 86

دانشگاه اصفهان،

ريحانه رضواني بروجني،

راضيه خمسه عشري،

شراره مقيم

اميرحسن منجمي  

 فرآيند امحاي ويروسهاي طبيعي بكمك جريان هاي الكتريكي ضعيف در شرايط آزمايشگاهي

1395/11/10-91163
 

87
 

دانشگاه اصفهان،

نيما جمشيدي،

پيمان معلم،

مريم رضايتي  

 فيزيوتراپ متغير شانه

1396/01/09-91713
 

 88

 دانشگاه اصفهان،

مهران زينليان دستجردي،

عباس عبدالهي،

اصغر مركزي

 مقره فيوز مكانيكي در شبكه توزيع برق

1396/12/15-91489
 

 89

 دانشگاه اصفهان،

هادي عباسي،

سيدمهران اميري،

جواد راستي

 سيستم مكاترونيكي ارزيابي و تمرين تكواندو

 1396/12/15-91489

90

 دانشگاه اصفهان،

حامد شهبازي

 سامانه رباتيك خيمه شب بازي تقليدي مبتني بر انتقال صوتي- بصري گفتار و رفتار آموزگار

 1396/06/06-93322

 91

 دانشگاه اصفهان،

مريم خمر،

مهدي ادريسي

 روبات پوشيدني توانبخشي و قابل حمل زانو

 1396/05/01-92884

92

دانشگاه اصفهان،

سيد امير حسين احمدي طبازواره

 مرطوب ساز حبابي مورد استفاده در پيل سوختي غشا پليمري و صنايع پزشكي

 1396/06/12-93367

 

93

دانشگاه اصفهان،

سالار فرامرزي،

امير رنجبر

 چراغ راهنمايي سخنگو با استفاده از تكنولوژي FRID براي نابينايان

 1396/07/03-93674

 

94

دانشگاه اصفهان،

فاطمه رفيع منزلت،

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،

مهدي شيخي برنج آباد،

محسن ستايش مهر،

عباسعلي ربيعي،

ابراهيم اسفندياري

 ساخت پلي استر شفاف و سازگار با بافت با قابليت پخت نوري براي پلاستينه كردن بافت ها

 1396/07/03-93682

 

 95

دانشگاه اصفهان،

فاطمه رفيع منزلت،

مهدي شيخي برنج آباد،

 ساخت پايدار كننده هاي نوري آلف- هيدوركسي كتوني و هيبريد نانو ذرات اكسيد قلع و اكسيد روي براي جلوگيي از زردي و تخريب نوري پليمرها به ويژه پلي استرهاي غير اشباع

1396/07/15-93788
 

 96
دانشگاه اصفهان،
عاطفه جواني،
فاطمه جوادي زرنقي، 
محمد جواد رسايي، 
 نانو زيست حسگر آني توالي هاي اسيد نوكلئيكي بر پايه ساختارهاي سنجاق سري 1396/09/22-94328
97
 
دانشگاه اصفهان،
ابراهيم افشاري،
فرزاد توكلي فر، 
بالگرد با حذف سيستم ضد گشتاوري
1396/10/17-94630
98
 
دانشگاه اصفهان،
مهدي ابراهيميان حسين آبادي،
سپيده كوسه گل 
 فيلم سه جزئي كيتوسان/ پلي اتيلن گلايكول فومارات/ آويشن با قابليت ژل شوندگي به صورت درجا براي كاربردهاي زخم پوش پزشكي 1396/10/24-94726
 99
 دانشگاه اصفهان،
نفيسه السادات مجيدي،
سهيلا عباسي باغبادراني،
گيتي امتيازي،
 فرايند بهينه سازي توليد آنزيم كيتيناز توسط باسيلوس اخنسيس با استفاده از پوست ميگو جايگزين هيدروليز اسيدي1396/04/10-92627 
100
دانشگاه اصفهان،
شهرام لطفي مهياري،
حسين تاجمير رياحي،
محمود هاشمي اصفهانيان،
ميراگر جاري شونده با مكانيزم ايجاد پيچش خالص
1396/11/01-94804
 
101
دانشگاه اصفهان،
هادي اميري رودباري،
ولي اله ميرخاني،
 زهرا كاظمي
تهيه ايزومر هوموكايرال كمپلكس واناديوم از مخلوط راسميك ليگاند بازشيف با خاصيت ضد سرطاني
1396/11/28-95027
 
102
 
دانشگاه اصفهان،
احمدرضا عطارپور،
امين مهنام
سيستم اندازه گيري پيوسته بدون كاف فشارخون از روي سيگنال نبض
1397/02/01-95585
 
 
103
دانشگاه اصفهان،
محمدرضا يزدچي،
سيد محسن انوري
دستگاه اندازه گيري غيرتهاجمي فشارخون با دقت بالا و بدون استفاده از كاف مبتني بر سيگنال هاي ECG و PPG
1397/02/15-95668

 

1397/03/02 تاریخ به روزرسانی:
645 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal